Monday, April 11, 2011

四月的爱秀场之苏姑娘钥匙包

其实这个钥匙包已经做好一个星期有多了,原本想要做多另一款的钥匙包后才一起放上来。可是最近的工作很忙,搞得我真的没有什么心情了。眼看着4/15 就快逼近,唯有让阿苏自己亲自上阵咯!


                                                                      钥匙包的前面:
                                                                   
                                                                      钥匙包的后面:


这个钥匙包特别之处就是能把那朵花(其实是磁扣)打开再把她扣在包包上。

No comments: